Quality Creations International
Menu

Nodazzle

Bij brand in huis is er gemiddeld 3 minuten voor de bewoner om uit huis te komen. Daar gaat de ontdekkingstijd door een rookmelder nog vanaf. Het is dus van levensbelang om na ontdekking van een brand zo snel als mogelijk de woning te verlaten. En dat via de van tevoren te bepalen vluchtroute. Aan de hand van het vluchtplan, worden op strategische plekken langs de route Nodazzle toestellen geplaatst. Bedenk dat de vluchtroute doorgaans start in de slaapkamer; de meeste ongelukken vinden tenslotte 's nachts plaats.

Bijkomend voordeel van de Nodazzle toestellen is dat zij altijd aan gaan bij beweging in het donker. Daarmee is Nodazzle een uitstekend en laagdrempelig hulpmiddel dat als valpreventie kan worden ingezet.

‘Meer weten over Nodazzle?’

Er komen geen producten overeen met de selectie.